Mūsų teikiamos trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugos:

Globos namai yra Molėtų savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti stacionarias trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugas, Molėtų savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaruojantiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.
Mokestis už gyvenimą globos namuose nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokama ne daugiau kaip 80% asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą (Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493)
Remiantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2022 m. gegužės 26 d. Nr. B1-128 "Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainos suderinimo", patvirtinta socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia per mėnesį - 1210 EUR,  senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia per mėnesį - 1150 EUR.

1. Bendrosios paslaugos

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
 • Transporto organizavimas
 • Sociokultūrinės paslaugos
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos

2. Specialiosios socialinės paslaugos

 • Apgyvendinimas
 • Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
 • Darbinių įgūdžių ugdymas
 • Laisvalaikio organizavimas
 • Pagalba rengiantis, valgant, prausiantis ir kt.
 • Asmens higienos paslaugų organizavimas ( skalbimo paslaugų ir pnš.)
 • Maitinimas
 • Sveikatos priežiūros paslaugos (slauga)
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmenui pagal jo savarankiškumo lygį.

© 2022 Alantos senelių namai | Interneto svetainės įstaigoms