Gyventojų taryba

Gyventojų taryba yra Alantos senelių globos namų gyventojų patariamoji institucija, teikianti išvadas ir pasiūlymus globos namų administracijai ir gyventojams. Gyventojų taryba veikia pagal 2012 m. birželio 22 d. patvirtintus gyventojų tarybos nuostatus.
Molėtų rajono Alantos senelių globos namų vidaus tvarkos taisyklės gyventojams.
Gyventojų tarybą sudaro:

Zigmantas Grigas – pirmininkas
Vydmantas Stasiūnas – sekretorius
Vitalija Misienė – narė
Informacija atnaujinta: 2021.02.18

© 2022 Alantos senelių namai | Interneto svetainės įstaigoms