Finansų ataskaitų rinkiniai

2022 metai

2022 M. KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

2022 M. I KETV. PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL  ŠALTINĮ, TINKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2022 M. I. KETV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA 

2022 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

2021 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2021 M. METINĖ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2021 M. IV KETV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA

2021 M. METINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 M. METINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

2021 M. METINĖ GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

2021 M. METINĖ  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 M. III KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 M. III. KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2021 M. III KETV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA

2021 M. III KETV.PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 M. II. KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2021 M. II. KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. kovo 31 d.

2021 M. I KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2021 M. I KETV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA

2021 M. I KETV.PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

© 2022 Alantos senelių namai | Interneto svetainės įstaigoms