living-option-3

25

Years Experience

Tikslai

MŪSŲ MISIJA, MŪSŲ VIZIJA , Mūsų siekiai

Teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialinės globos paslaugas.

Saugi ir ori klientų senatvė.

Tenkinti Globos namų gyventojų gyvybinius poreikius, sudaryti Globos namų gyventojams palankias, žmogaus orumą išsaugančias sąlygas, kai jie patys nepajėgūs to pasiekti. Taip pat, iš dalies pajėgiems Globos namų gyventojams, sudaryti sąlygas patiems dalyvauti asmeninių poreikių tenkinime, padėti įveikti socialinę atskirtį bei pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę. Saugoti ir ginti Globos namų gyventojų teises bei teisėtus interesus. Nepamirštame, kad privalome užtikrinti kokybišką vadovavimą bei paslaugų teikimą Globos namų gyventojams, tinkamai organizuoti Globos namų gyventojų maitinimą. Mes įsipareigojame užtikrinti medicininių, kultūrinių paslaugų bei buitinių gyvenimo sąlygų Globos namų gyventojams teikimą bei tobulinimą.

© 2022 Alantos senelių namai | Interneto svetainės įstaigoms